Firma szkoleniowa Certes

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Finansowaniem szkoleń dla pracowników w wysokości 80% kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przekazują oni środki KFS do urzędów pracy, gdzie można bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!