Terapie uzależnień alkoholowych

Korzyści wynikające z częstego spożycia alkoholu są pozorne i krótkotrwałe. Chwilowa przyjemność, następnego dnia objawia się bólem głowy, chęcią sięgnięcia po następną lampkę trunku, a po dłuższym czasie - stanami depresyjnymi lub lękowymi czy zmianami fizjologicznymi wewnątrz i na zewnątrz organizmu. Z uzależnieniem można jednak walczyć. Pomocną dłoń do kobiet uzależnionych od alkoholu wyciąga Prywatny ośrodek terapii uzależnień AGNUS oferujący terapię w formie stacjonarnej, dziennej oraz ambulatoryjnej. Pomocy można szukać na stronie http://terapiakobieta.pl/terapie-uzaleznien-dla-kobiet.