Badanianawierzchni.pl – wskaźnik zagęszczenia

Laboratorium działa w Poznaniu, posiadając też stronę internetową badanianawierzchni.pl, gdzie zapoznać się można z bogatą listą dostępnych badań, składających się na kompletny zestaw koniecznych drogowcom pomiarów. W tym gronie wymienić można badania wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz jego składu, na przykład uziarnienia mieszanki mineralnej. Zakład przeprowadza też jakościowe badania na miejscu, używając swojego specjalistycznego sprzętu, takiego jak przyczepa do badań szorstkości SRT oraz płyta statyczna VSS.