LGL - Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni przejawy ludzkiej działalności takiej, jak twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, architektura, rzeźba, czy choreografia. Prawa pokrewne obejmują natomiast takie rezultaty ludzkiego intelektu, jak artystyczne wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do pierwszych nadań, pierwszych wydań oraz wydań naukowych.
Prawnicy Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska świadczą usługi prawne na rzecz różnego rodzaju podmiotów, dla których regulacje prawa autorskiego odgrywają szczególnie istotną rolę, takich jak artyści, aktorzy, kompozytorzy, muzycy, graficy, malarze, fotograficy, pisarze, a także instytucje kultury, stowarzyszenie i inni twórcy. Naszym zadaniem jest ochrona praw autorskich tych podmiotów przed naruszeniem, pomoc w ich odpowiednim zabezpieczeniu, a także doradztwo w zakresie korzystania z tych praw.
Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych pozwala nam oferować naszym Klientom kompleksowe i rzetelne usługi obejmujące m.in.:
• sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
• doradztwo w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych,
• negocjowanie, opracowywanie, analizowanie i opiniowanie umów z zakresu autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych,
• reprezentacje w postępowaniach sądowych oraz w podczas prób zawarcia ugody.