Wielomiesiączna pomoc przy chorobie alkoholowej-AGNUS

Długotrwałe, niekontrolowane spożywanie alkoholu doprowadza do dużego spustoszenia w organizmie i powoduje szereg problemów z jakimi uzależniony zaczyna się borykać w sferze społecznej, zawodowej i prywatnej. Samodzielne pokonanie nałogu może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe gdyż leczenie choroby alkoholowej to proces wielopłaszczyznowy. W prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu AGNUS pacjenci poddawani są wielomiesięcznej psychoterapii i programowi Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Dzięki temu często udaje im się zmienić poglądy na temat picia i odjąć decyzję o abstynencji.