Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest problemem, którego nie należy rozwiązywać samodzielnie. Najlepsze efekty przynosi nie tyle leczenie farmakologiczne, ile profesjonalna, przemyślana psychoterapia uzależnienia. Ośrodek AGNUS oferuje swoim pacjentom terapię dostosowaną do indywidualnych predyspozycji oraz stanu zdrowia. Pierwszym etapem terapii jest kilkutygodniowy, bardzo intensywny program leczenia w warunkach stacjonarnych, po którym uzależniony zostaje skierowany na terapię w tzw. grupie pogłębionej.