Żłobek - Poznań

Organizując opiekę dla najmłodszych dzieci, trzeba mieć na uwadze wiele czynników. Lokal musi być absolutnie suchy, dobrze ogrzany i tak rozplanowany przestrzennie, aby nie panowały w nim przeciągi, a jednocześnie było dobrze wentylowany. Takie warunki spełnia żłobek Uniwersytet Maluszka, którego miejscem działania jest Poznań. Zatroskani rodzice bez obaw powierzają tej placówce misję opieki nad ich maluszkami. Co ciekawe, po ukończeniu wieku wczesno dziecięcego dzieci mogą także uczęszczać do przedszkola w tej samej lokalizacji.