Ośrodki leczenia uzależnień

Czasami najlepszym rozwiązaniem na zerwanie z nałogiem jest zgłoszenie się do specjalistycznej placówki na leczenie stacjonarne. W Polsce działają publiczne i niepubliczne ośrodki leczenia uzależnień. Jednym z nich jest prywatne centrum uzależnień OAZA, które mieści się w Choceniu. To miejsce znane osobom, które miały lub mają problem z narkotykami, alkoholem, środkami uspokajającymi, nasennymi lub przeciwbólowymi oraz hazardem, internetem i grami komputerowymi. Pod okiem specjalistów szukają przyczyn, uczą się rozpoznawać sytuacje, w których ulegają nałogowi oraz walczyć z nimi.